Ne Haber

Ne Haber

Kalktı m’ola karlı dağın dumanı?
Bizim elin hallerinden ne haber,
Bulanık m’akar Melet Çayı’n suları? *
Yüce dağın karlarından ne haber?

Bahar yeli ılık ılık eser mi?
Çiftçi babam tarlasını sürer mi?
Koc’öküzün keyfi olup gider mi?
Karasaban demirinden ne haber?

Çağ değişti bizim eller değişmez,
Eker biçer uç ucuna yetişmez,
Üç günlük işi var, derdi hiç bitmez,
Gacır gucur kağnılardan ne haber?

Salim bu ellerde, kalıp eğlenmez,
Her ne söylese de, sözü dinlenmez,
Eskiye rağbet olsa, ilim bulunmaz,
Çarık bağı iplerinden ne haber?
					 
					Ağustos 1978

Melet Çayı: Mesudiye’nin ortasından geçerek Ordu’da Karadeniz’e dökülen ırmak.

Bir cevap yazın